اخبار

هیئت دانشگاهی عالی رتبه از کشور عراق از دانشکدگان فنی دیدار کردند.

هیئت دانشگاهی عالی رتبه از کشور عراق از دانشکدگان فنی دیدار کردند.

هیئتی عالی رتبه عراقی روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰ در دانشکدگان فنی حضور یافته با مشاور بین¬الملل دانشکدگان دیدار و گفتگو و از تعدادی از آزمایشگاه¬های منتخب دانشکده مهندسی مکانیک بازدید ...

در جشنواره بین‌الملل دانشگاه، دانشکدگان فنی در میان کلیه واحدهای دانشگاه تهران بیشترین منتخبین را به خود اختصاص داد.

در جشنواره بین‌الملل دانشگاه، دانشکدگان فنی در میان کلیه واحدهای دانشگاه تهران بیشترین منتخبین را به خود اختصاص داد.

یازدهمین جشنواره بین‌المل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور منتخبین و مسئولین هر ...

رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه از دانشکده مهندسی مکانیک بازدید و با رئیس و مسئولین دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه از دانشکده مهندسی مکانیک بازدید و با رئیس و مسئولین دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ لغایت ۱۵:۳۰در دانشکده مهندسی مکانیک حضور بافته و پس از دیدار با مسئولین دانشکده از تعدادی از آزمایشگاه‌های منتخب نیز ...

رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بازدید و با رئیس و مسئولین دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بازدید و با رئیس و مسئولین دانشکده دیدار و گفتگو کردند.

آقای دکتر مازن الحسنی رئیس دانشگاه واسط عراق با هیئت همراه روز یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۹ لغایت ۱۱:۳۰ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر حضور یافته و پس از دیدار ...

رؤسای دانشگاه‌های الوسطی و البلد عراق با رئیس دانشکدگان فنی و مسئولین دانشکده مهندسی مکانیک دیدار و گفتگو کردند.

رؤسای دانشگاه‌های الوسطی و البلد عراق با رئیس دانشکدگان فنی و مسئولین دانشکده مهندسی مکانیک دیدار و گفتگو کردند.

رؤسای دانشگاه‌های الوسطی و البلد به همراه رایزن فرهنگی کشور عراق و چند تن از مسئولین دانشگاه‌های مزبور روز یکشنبه ۲۱ آذرماه در دانشکده مهندسی مکانیک حضور یافته و با مسئولین دانشکده دیدار و ...

سخنرانی آقای دکتر محمدعلی صفری از مؤسسۀ بولت کانادا به صورت مجازی در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزاری می‌شود

سخنرانی آقای دکتر محمدعلی صفری از مؤسسۀ بولت کانادا به صورت مجازی در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزاری می‌شود

با تلاش نماینده بین‌المللی دانشکده علوم مهندسی یک سلسله جلسات سخنرانی اساتید ایرانی دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی در این دانشکده به صورت مجازی برگزار می‌شود، که هشتیمن جلسۀ آن روز چهارشنبه ۱ دی ساعت ۱۶:۳۰ ...