نماینده دانشکده فنی کاسپین

نماینده دانشکده فنی کاسپین

کامبیز قائمی اسکویی درجات کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده است. او مجموعا 8 سال عضو هیات علمی پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف و پردیس بین المللی دانشگاه تهران بوده و هم اکنون در گروه مکانیک دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران است. او نتایج پژوهشهای خود را تاکنون در بیش از 50 مقاله ژورنال و کنفرانس و سه کتاب به چاپ رسانده است. زمینه های تحقیقاتی او شامل روباتیک، هوش مصنوعی، و مکانیزمهای مکانیکی جدید است. او تاکنون استاد راهنمای بیش از صد رساله کارشناسی ارشد و دکترا بوده است. وی دروس طراحی اجزای ماشین، روباتیک، دینامیک ماشین، مقاومت مصالح، روباتیک پیشرفته، ارتعاشات پیشرفته، ریاضیات پیشرفته، دینامیک پیشرفته، طراحی سیستمهای کنترلی، ... را به زبانهای فارسی و انگلیسی در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف تدریس نموده است. او در حال حاضر ریاست واحد امور پژوهشی و خدمات رایانه ای و همچنین نمایندگی امور بین الملل دانشکده خود را به عهده دارد.

Email: kambiz_osgouie@ut.ac.ir