نماینده دانشکده فنی فومن

نماینده دانشکده فنی فومن

زهرا نصراللهی

من از پاییز سال 1396، نماینده بین الملل دانشکده فنی فومن در پردیس فنی دانشگاه تهران بوده ام. دکترای خود را از دانشگاه فلوریدا گرفتم. در طول تحصیل در مقطع دکترا، در مورد مردم وفرهنگ کشورهای مختلف جهان بسیار آموختم. به عنوان یک دانشجوی بین المللی تجربیات ارزشمندی را در آنجا کسب کردم و بسیار مشتاقم از این تجربه برای کمک به دانشجویان بین الملل در دانشگاه تهران استفاده کنم.

نقش من به عنوان نماینده بین الملل، حمایت از دانشجویان بین الملل ورودی و فعلی در زمینه های پذیرش، تحصیل و خدمات دانشجویی است. در اوقات فراغت از تماشای فیلم، کتاب خواندن و مسافرت لذت می برم.

از اینکه عضو کار گروه بین الملل پردیس فنی دانشگاه تهران هستم بسیار خوشحالم و مشتاقانه منتظر دیدار شما در دانشکده فنی فومن هستم!

تلفن: 1334915151(98+)

ایمیل: z.nasr@ut.ac.ir