نماینده دانشکده مهندسی عمران

نماینده دانشکده مهندسی عمران

مریم بیطرف

من از آذر سال 1396، نماینده بین الملل دانشکده مهندسی عمران در پردیس فنی دانشگاه تهران بوده ام. دکترای خود را از دانشگاه "تگزاس ای اند ام" گرفتم. در طول تحصیل در مقطع دکترا ، در مورد مردم و فرهنگ کشورهای مختلف جهان بسیار آموختم. به عنوان یک دانشجوی بین المللی تجربه بی نظیری را در آنجا کسب کردم و مشتاقانه منتظر استفاده از این تجربه برای کمک به دانشجویان بین الملل در دانشگاه تهران هستم.

نقش من به عنوان نماینده بین الملل، حمایت از دانشجویان بین الملل ورودی و فعلی در زمینه های پذیرش ، تحصیل و خدمات دانشجویی است. در اوقات فراغت از تماشای فیلم ، پیاده روی ، مسافرت و نوشتن لذت می برم.

از اینکه عضو کار گروه بین الملل پردیس فنی دانشگاه تهران هستم بسیار خوشحالم و مشتاقانه منتظر دیدار شما در دانشکده مهندسی عمران هستم!

ایمیل: maryam.bitaraf@ut.ac.ir