نماینده دانشکده مهندسی معدن

نماینده دانشکده مهندسی معدن

 

گلناز جوزانی کهن

مدیر روابط بین الملل دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

دکتر گلناز جوزانی کهن در سال 1393 به عنوان اولین دانش آموخته دختر دوره دکترای مهندسی معدن، گرایش اکتشاف معدن از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه خود را در در مرکز تحقیقاتی تلفیق اطلاعات مهندسی نفت و علوم زمین، دانشگاه لیدز، انگلستان گذراند و از سال 1395 استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران است. برخی از فعالیت های بین المللی ایشان شامل نمایه سازی نشریه دانشکده مهندسی معدن در پایگاه های معتبر علمی مانند اسکوپوس، شرکت و سخنرانی در نشست‌های یونسکو در جنوب شرق آسیا به عنوان نماینده کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، شرکت در همایش‌های علمی بین المللی و حضور در چند دوره آموزشی در اروپا است.  

لینک دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران: https://mine.ut.ac.ir/

شماره تلفن دفتر کار:  82084262-021

پست الکترونیکی:   gjkohan@ut.ac.ir