نماینده دانشکده مهندسی مکانیک

نماینده دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا جلالی مسئولیت خود به عنوان نماینده امور بین الملل دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران را از تیرماه سال 1399 آغاز نموده است. ایشان تحصیلات مقدماتی  خود در مقطع کارشناسی را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران و تحصیلات تکمیلی در کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه بریتیش کلمبیای کشور کانادا گذردانده است. دکتر جلالی در نقش نماینده بین الملل دانشکده مهندسی مکانیک، مسئولیت حمایت از دانشجویان بین المللی دانشکده شامل دانشجویان فعلی و دانشجویان جدیدالورود را به عهده دارد و در حوزه های پذیرش دانشجو، بازاریابی، خدمات دانشجویی و توسعه برنامه‌های آموزشی بین‌الملل فعالیت می‌کند.

ایمیل: arjalali@ut.ac.ir

تلفن: 82089932-21-98+